rhy.fi
Ampumakokeet 2022
Heinolan rhy:n järjestämät ampumakokeet vuonna 2022

Heinolan Seudun Riistanhoitoyhdistys järjestää 7 ampumakoetta Heinolan
ampumaradalla:

AMPUMAKOKEET; ilmoittautuminen kello 14:00 mennessä, jos ei ole ampujia jonossa kello 14:00 valvojat sulkevat radan.


15.5.2022                     kello 12-15
9.7.2022                       kello 12-15
24.7.2022                     kello 12-15
6.8.2022                       kello 12-15
21.8.2022                     kello 12-15
3.9.2022                       kello 12-15
18.9.2022                     kello 12-15

Hirviseurueiden kilpailu järjestetään sunnuntaina 13.08.2022  kello 12 – 15. Kilpailuun ilmoittautuminen kello 15.00 mennessä. Lajeina hirvi ja haulikko.

 

Paikka: Heinolan Ampujat ry:n Ampumarata, Hirvirata.

Pikijärventie 247, 18120 Heinola.

Ampumakokeen hinta on 20 euroa koekerralta (yksi koekerta käsittää neljä laukausta). Samassa ampumakoetilaisuudessa ampuja saa yrittää koetta enintään viisi kertaa. Todistus hyväksytystä kokeesta on voimassa kolme vuotta suorituspäivästä lukien.

Ennen ammuntaa koetta suorittavan ampujan tulee esittää ammunnanvalvojalle voimassa oleva metsästyskortti tai maksettu tulevan metsästysvuoden metsästyskortti sekä pyydettäessä osoittaa henkilöllisyytensä. Lisäksi ampujan on ennen ampumakokeen suorittamista esitettävä ammunnanvalvojalle ampumakokeessa käytettävään aseeseen voimassa oleva hallussapitolupa tai rinnakkaislupa. 

Lisätietoa kokeista:

Ampumakoe

Jousiampumakoe

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua