Koeammunnat

Heinolan rhy:n järjestämät ampumakokeet vuonna 2020

Heinolan Seudun Riistanhoitoyhdistys järjestää 8 ampumakoetta Heinolan
ampumaradalla:

AMPUMAKOKEET; ilmoittautuminen kello 14:00 mennessä, jos ei ole ampujia jonossa kello 14:00 valvojat sulkevat radan.

6.6.2020                     kello 12-15
6.6.2020                     kello 14-15 JOUSIKOE HEINOLAN AMPUMARATA

12.7.2020                     kello 12-15 

25.7. 2020                     kello 12-15

PERUTTU!!!!

22.8. 2020                     kello 12-15

6.9. 2020                      kello 12-15

19.9 2020                     kello 12-15
4.10. 2020                    Kello 12-15

Hirviseurueiden kilpailu järjestetään sunnuntaina 16.08.2020  kello 12 – 15. Kilpailuun ilmoittautuminen kello 15.00 mennessä. Lajeina hirvi ja haulikko.

 

Paikka: Heinolan Ampujat ry:n Ampumarata, Hirvirata.

Pikijärventie 247, 18120 Heinola.

Ampumakokeen hinta on 20 euroa koekerralta (yksi koekerta käsittää neljä laukausta). Samassa ampumakoetilaisuudessa ampuja saa yrittää koetta enintään viisi kertaa. Todistus hyväksytystä kokeesta on voimassa kolme vuotta suorituspäivästä lukien.

Ennen ammuntaa koetta suorittavan ampujan tulee esittää ammunnanvalvojalle voimassa oleva metsästyskortti tai maksettu tulevan metsästysvuoden metsästyskortti sekä pyydettäessä osoittaa henkilöllisyytensä. Lisäksi ampujan on ennen ampumakokeen suorittamista esitettävä ammunnanvalvojalle ampumakokeessa käytettävään aseeseen voimassa oleva hallussapitolupa tai rinnakkaislupa. 

 

Lisätietoa kokeista:

Ampumakoe

Jousiampumakoe