Hirvi-infotilaisuus

Hirvi-infotilaisuus tiistaina 2.4.2019 klo 18.00 Vierumäen metsästysseuran majalla osoitteessa Päivämäentie 10C.

Heinolan seudun rhy:n jäävä kanta viime vuoden metsästyksen jälkeen on luken laskelmien mukaan ollut 228-267 hirven välillä (67245ha).
Metsästäjien ilmoittama jäävä kanta 196 hirveä (55166ha) 3.55 hirveä 1000ha. Tavoite 2.5-3.0 hirveä 1000ha.

Luonnonvarakeskus on julkaissut hirvitalousalueiden ja riistanhoitoyhdistysten hirvikanta-arviot ja hirvitalousaluekohtaiset verotussuositukset. Aineisto löytyy osoitteesta http://riistahavainnot.fi/sorkkaelaimet/ajankohtaista

Riistanhoitoyhdistykset laativat hirvieläinten verotussuunnitelmat yhdessä hirvitalousalueelle ja tämän perusteella omille alueilleen huhtikuun 15. päivään mennessä. Suunnitelmat perustuvat hirvitalousalueelle asetettuihin hirvieläintavoitteisiin sekä Luonnonvarakeskuksen tuoreimpiin arvioihin kannan koosta ja rakenteesta. Riistanhoitoyhdistykset esittelevät verotussuunnitelmiaan luvanhakijoille paikallisissa palavereissa. Verotussuunnitelmat eivät sido pyyntiluvan hakijoita, vaan nämä päättävät itsenäisesti hakemansa pyyntilupamäärän.

Hirvieläimen pyyntilupahakemuksen voi jättää Oma riista -palvelussa 3.4. alkaen. Suositeltavaa on, että hakemukset jätetään kuitenkin vasta kun luvanhakijat ovat tutustuneet kanta-arvioaineistoihin ja riistanhoitoyhdistysten verotussuunnitelmiin. Tarvittaessa hakemuksen voi laatia jo aiemmin keskeneräiseksi luonnokseksi esim. hakemusalueen sirpalealuetarkastelua varten. Lopullinen hakemus on lähetettävä 30.4. mennessä. Ohjeet pyyntilupien hakemiseen löytyvät osoitteesta www.riistainfo.fi sekä www.riista.fi